English

Folk on the Farm

01248 410580
[email protected]

Archif

Diolch i’r holl berfformwyr, trefnwyr, gwirfoddolwyr, staff, mynychwyr a chefnogwyr am wneud pob gŵyl Folk on the Farm yn llwyddiant ysgubol. Dewch ar daith yn ôl i’n gwyliau blaenorol ac ail-fyw’r perfformiadau. Diolch i Peter Simmons am y fideos gwych o’r ŵyl sydd i’w gweld ar y wefan hon ac i Mike Hawkes a Lisa Hooton am y ffotograffiaeth o’r ŵyl.

ARCHIF

2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2022 - 2023

Atgofion o 'Folk On The Farm' 2019

PerformersPerformersPerformersPerformersPerformersPerformersPerformersPerformers