English

Folk on the Farm

01248 410580
[email protected]

9 - 12 Gorffennaf 2020

DATGANIAD CORONAVIRUS, COVID-19

Oherwydd yr firws COVID-19 mae pwyllgor Trefnu Folk on the Farm wedi gwneud y penderfyniad anodd i ganslo Gŵyl Folk on the Farm eleni. Nid yw hwn yn benderfyniad a gymerwyd yn ysgafn ond mae angen gwneud i sicrhau diogelwch ein holl westeion, staff a gwirfoddolwyr. Mae'r artistiaid a oedd i fod i chwarae yn y digwyddiad eleni i gyd wedi cytuno i berfformio yn ystod gŵyl 2021. Os ydych eisoes wedi prynu tocynnau, bydd y rhain yn drosglwyddadwy i ŵyl flwyddyn nesaf neu gallwch ofyn am ad-daliad trwy gyrru e-bost i [email protected] Hoffem ddiolch i bawb am eu cefnogaeth yn ystod y cyfnod hwn a gobeithiwn eich gweld yn Folk on the Farm 2021..