English

Folk on the Farm

01248 410580
[email protected]

13 - 16 Gorffennaf 2023

Gŵyl Folk on the Farm

Diolch i’r holl berfformwyr, trefnwyr, gwirfoddolwyr, staff, mynychwyr a chefnogwyr am wneud pob gŵyl Folk on the Farm 2023 yn llwyddiant ysgubol. Hyfryd oedd gweld hen ffrindiau eto.

O ddechrau bach yn 2013 mae gwyl ‘Folk on the Farm’ wedi sefydlu ei hun yn gyflym fel un o uchafbwyntiau y calendr gwyl gwerin, yn denu cannoedd o pobl bob blwyddyn ac yn cynnwys rhai o'r artistiaid gwerin gorau o bob cwr y DU.

Trefnir bob blwyddyn gan Tyddyn Môn, elusen sy'n cefnogi oedolion ag anableddau dysgu, a Jon Hippy cyfarwyddwr yr ŵyl, defnyddir yr holl elw o'r ŵyl i gefnogi'r elusen a'i gweithgareddau.

Folk on the Farm