English

Folk on the Farm

01248 410580
[email protected]

11-14 Gorffennaf 2024

Gŵyl Folk on the Farm

Diolch i’r holl berfformwyr, trefnwyr, gwirfoddolwyr, staff, mynychwyr a chefnogwyr am wneud pob gŵyl Folk on the Farm 2023 yn llwyddiant ysgubol. Hyfryd oedd gweld hen ffrindiau eto.

Trefnwch ar 2024

Mae tocynnau nawr yn fyw ar gyfer gŵyl 2024. Cofiwch gadw llygad ar ein tudalen Facebook am ddiweddariadau rheolaidd. Diolch am eich amynedd a'ch cefnogaeth. Edrychwn ymlaen at eich croesawu yn 2024.

Tocynnau

O ddechrau bach yn 2013 mae gwyl ‘Folk on the Farm’ wedi sefydlu ei hun yn gyflym fel un o uchafbwyntiau y calendr gwyl gwerin, yn denu cannoedd o pobl bob blwyddyn ac yn cynnwys rhai o'r artistiaid gwerin gorau o bob cwr y DU.

Trefnir bob blwyddyn gan Tyddyn Môn, elusen sy'n cefnogi oedolion ag anableddau dysgu, a Jon Hippy cyfarwyddwr yr ŵyl, defnyddir yr holl elw o'r ŵyl i gefnogi'r elusen a'i gweithgareddau.