English

Folk on the Farm

01248 410580
[email protected]

Stiwardiaid

Rydym yn chwilio am stiwardiaid i'n cynorthwyo ni yng Ngŵyl Folk on the Farm eleni. Prif rôl ein stiwardiaid yw i sicrhau bod ein gwesteion yn cael brofiad diogel a pleserus.

Mae stiwardiaid yn darparu cymorth ymarferol gan helpu gyda phopeth o barcio a gwirio tocynnau i reoleiddio'r gwersyll a sefydlu'r llwyfan.

Gofynnir i stiwardiaid weithio rhwng 10 a 12 awr dros y penwythnos ar sail rota, yn gyfnewid byddant yn derbyn tocyn gwyl am ddim.

Os hoffech wneud cais i fod yn stiward eleni, llenwch y ffurflen isod a byddwn yn dod yn ôl atoch gyda manylion pellach.

*

Cyfeiriad

Dyddiad Geni (rhaid bod dros 18 oed)

*
*

Amser cychwyn (ar eich diwrnod cyntaf)

Amser gorffen (ar eich diwrnod olaf)

*

For example
Unrhyw adeg pan NID fyddwch ar gael ar gyfer dyletswyddau?
Unrhyw un yr hoffech chi weithio gyda yn arbennig?
Unrhyw un NAD ydych chi eisiau gweithio gyda?
Unrhyw fand rydych yn arbennig o awyddus i weld?
Unrhyw fath o waith nad ydych chi'n gallu ei wneud yn gorfforol?


sending

Diolch am eich ymholiad

PerformersPerformersPerformersPerformersPerformersPerformersPerformersPerformers