English

Folk on the Farm

01248 410580
[email protected]

Sut i ddod o hyd i ni

Ein Lleoliad

Mae Tyddyn Môn wedi ei leoli ym mhentref Brynrefail ar Ynys Môn.

Mae gan Ynys Môn ddwy bont ffordd sy'n ymuno hi i'r tir mawr, hen Bont Menai a bont Britannia.

Os ydych yn defnyddio Bont Menai, ewch yn syth ymlaen ar y ddau gylchfan y byddwch yn dod ar eu traws ar ôl croesi'r bont (yr ail un, ger garej Shell mae angen i chi fynd ychydig i’r dde), ewch i funny’r allt i drydedd gylchfan, lle mae angen ichi droi i'r dde ar yr A5025.

Os ydych yn defnyddio’r Pont Britannia, cadwch ar yr A55 am ychydig gannoedd o orderau wedi dod oddi ar y bont (peidiwch â chymryd y chwith cyntaf) a chymerwch y ffordd ymadael hyd at yr A5025, gan droi i'r dde ar frig y slip.

Os ydych yn defnyddio Pont Britannia, arhoswch ar yr A55 hyd nes i chi gyrraedd y ffordd ymadael ar gyfer yr A5025, trowch i'r dde ar ben y ffordd ymadael.

Yn y ddau achos, ewch ymlaen ar hyd yr A5025 am tua 9 milltir, gan fynd trwy Bentraeth a Benllech, nes i chi ddod i gylchfan, lle dylech droi i'r chwith tuag at Amlwch. (Byddai troiad i’r dde ar y gylchfan hon yn mynd â chi i lawr i Moelfre).

Ewch ymlaen am 2 filltir arall trwy Llanallgo (eglwys ar y chwith), hyd yn syth byr ac yna i lawr yr allt, yna i fyny'r allt a trwy y llaw chwith sydyn sy'n arwain i mewn i Brynrefail. I'r rhai sy'n defnyddio cludiant cyhoeddus, mae Gorsaf trenau Bangor wrth ymyl yr orsaf bws ar gyfer yr Rhif 62 a fydd yn dod â chi i Brynrefail.

Gweler yr amserlen Arriva ar gyfer y llwybr yma.

Os ydych chi'n defnyddio sat-nav, defnyddiwch y cod post LL70 9PJ.

Yn Tyddyn Môn, rydym yn ymwybodol iawn o fynediad i'r anabl a hoffem roi syniad i chi o'n safle ar gyfer penwythnos Folk on the Farm.

Mae yna rhai grisiau, ond mae'r rhan fwyaf o'r ardal yn fflat ag yn hygyrch i cadair olwyn a sgwteri. Mae'r gwersylla ar ardal gyngerdd ei hun yn fflat.

Mae o’n taith fer o'r gwersyll i brif ardal yr ŵyl i lawr alllt bach ac wedyn i fyny all bach arall sy'n hygyrch gan gadeiriau olwyn a sgwteri.

Mae gennym lawer o gynorthwywyr a stiwardiaid wrth law a fydd yn hapus i helpu.

Cyfeiriad: Tyddyn Mon, Hendy, Brynrefail, Dulas, Amlwch, Anglesey, LL70 9PQ

Ffôn: 01248 410580

Ebost: [email protected]

PerformersPerformersPerformersPerformersPerformersPerformersPerformersPerformers