English

Folk on the Farm

01248 410580
[email protected]

Tocynnau 2018

Mae tocynnau ar gyfer yr Gwyl nawr ar gael!

Mae'r wyl yn dechrau ddydd Gwener 13 Gorffennaf tan ddydd Sul 15 Gorffennaf

Mae croeso i bawb nos Iau 12 Gorffennaf, gwersylla hefyd ar gael ar gyfer y noson honno

Tocynnau penwythnos llawn

Oedolion: £50 (£40 cyn Mawrth 1af)
12 - 17 oed: £45 (£35 cyn Mawrth 1af)
Dan 12 oed - AM DDIM

Tocynnau Dydd

Dydd Gwener 13eg Gorffennaf
Oedolion: £15
12 - 17 oed: £10
Dan 12 oed - AM DDIM

Dydd Sadwrn 14eg Gorffennaf
Oedolion: £25
12 - 17 oed: £20
Dan 12 oed - AM DDIM

Dydd Sul 15eg Gorffennaf
Oedolion: £25
12 - 17 oed: £20
Dan 12 oed - AM DDIM

Gwersylla - £5 y safle y noson

Gwener 13 - Sul 15 Gorffennaf (Tocynnau Penwythnos)

Penwythnos: Oedolion £50
Penwythnos: Oed 12-17 £45
Penwythnos: Dan 12 oed £0

Gwener 13 Gorffennaf (Tocyn dydd)

Gwener: Oedolion £15
Gwener: Oed 12-17 £10
Gwener: Dan 12 oed £0

Sadwrn 14 Gorffennaf (Tocyn dydd)

Sadwrn: Oedolion £25
Sadwrn: Oed 12-17 £20
Sadwrn: Dan 12 oed £0

Sul 15 Gorffennaf (Tocyn dydd)

Sul: Oedolion £25
Sul: Oed 12-17 £20
Sul: Dan 12 oed £0

Gwersylla

*£5 y safle y noson

Lau: Gwersylla *£5 y safle y noson
Gwener: Gwersylla *£5 y safle y noson
Sadwrn: Gwersylla *£5 y safle y noson
Sul: Gwersylla *£5 y safle y noson

Cyfanswm:

GwiriwchCert wag

Ymholiadau

Jon Hippy
01407 762050 neu 07903 187801

Cysylltwch â Tyddyn Môn o ddydd Llun i ddydd Gwener

Ffôn: 01248 410580 - Ebost: [email protected]

PerformersPerformersPerformersPerformersPerformersPerformersPerformersPerformers