English

Folk on the Farm

01248 410580
[email protected]

Gwersylla

Bydd gwersylla ar y safle ar gael o 10:30 y bore ddydd Iau i ddydd Llun yr ŵyl, ellir archebu gwersylla wrthi chi brynu'ch tocynnau.

Mae cyfleusterau gwersylla yn cynnwys toiledau cludadwy, cawodau a phwyntiau dŵr. Yn anffodus, ni allwn ni ddarparu trydan.

Mae croeso i carafanau a chartrefi symudol.


Gwersylla yn ystod yr ŵyl

Gwersylla am hyd at 4 noson (pabell) £45 + ffi archebu o £2.25.

Gwersylla am hyd at 4 noson (carafán neu fan wersylla) £45 + ffi archebu o £2.25.

Sylwer: nid oes gennym gysylltiadau trydanol.

PerformersPerformersPerformersPerformersPerformersPerformersPerformersPerformers